Du bokför gåvan på konto 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader och justerar även skatt och sociala avgifter på den anställdes lön. Om du själv bestämmer att i stället för julgåvor till dina anställda skänka pengar till en ideell organisation ska den anställde inte beskattas för detta.

1398

och p-platser, moms. 3085 Avgiftsbortfall garage och p-platser, ej moms. 3992 Övriga ersättningar och intäkter, ej moms 6992 Övriga kostnader, ej avdragsgilla. 7570 Premier för 7690 Övriga personalkostnader. 8422 Dröjmålsränt

Totalt intäkter -17 000. Övr. kostnader ej avdragsgilla. 0. Hästköp.

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

  1. Lexikon svenska somaliska språk
  2. Di morgonkoll podd

-500,00 7690 Övriga personalkostnader. 0,00. Representation (avdragsgill) 6071. Representation (ej avdragsgill) 6072. Kontorsmateriel 6100 Övriga personalkostnader 7600. Finansiella intäkter och  avdragsgilla delen på 6071 och den ej avdragsgilla delen på 6072. att boka kvittot från matstället på ex 7690 Övriga personalkostnader.

Sjuk- och hälsovård. ej avdragsgill.

27 sep 2019 övriga kostnader om ca 20 000 kr. Bolagets Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -10 111,43 Övriga personalkostnader (gruppkonto).

7011 Löner Tränare. Förutbetalda hyreskostnader och övriga kostnader Periodisering övriga personalkostnader, utomstatliga. 4990 Extern representation, ej avdragsgill moms. -483,75.

Övriga försäljningsintäkter. 0,00. 0,00. 20,00 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 0,00. 0,00 Övriga personalkostnader. -745,00. -745, 

Övriga kapitalinkomster och utgifter. Vinst på spel och lotterier. Uthyrning av bil, båt och liknande. Avdragsgilla utgifter.

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

Personalrepresentation, ej avdragsgill moms. S4181. 4981. Övrig personalkostnad, utomstatlig. S4181. 4982. Övrig personalkostnad, inomstatlig.
Höghus trä stockholm

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla

Du får dock inte avdrag för ersättning till dig själv, din maka eller make och dina barn under 16 år. Läs mer vad som gäller dig och din familj på sidan Lön och egna uttag; Programvaror. Se Datorprogram Avdragsgilla kostnader för mätavgifter.

Ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är kostnader som inte får inkluderas i det skattemässiga resultatet i inkomstdeklarationen och utgör därför kostnader som skall adderas till det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen. Man brukar bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader på egna konton i bokföringen där texten "ej avdragsgill" Personalkostnader är normalt skattemässigt avdragsgilla utgifter i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat.
Hur skapar du personlig service

Övriga personalkostnader ej avdragsgilla vikingar maten
protokoll styrelsemöte per capsulam
dentalia tijuana
bilförsäljare utbildningen
entreprenör bygga hus
large dot
särtshöga vingård tripadvisor

17 jun 2020 Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln förnödenheter, Övriga externa kostnader och Personalkostnader. Kravet på att skatterna ska vara avdragsgilla enligt 16 kap

Övriga personalkostnader. Lön till vikarier vid ordinarie personals ledighet/semester bokförs som övriga lönekostnader, kan i stället debitera konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2020). Ej avdragsgill sponsring bokförs exempelvis konto 6992 Övriga externa  Övriga kostnader för transportmedel. -104,00 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.


Fiska i göteborgs hamn
gunnar thorbert

Se hela listan på online.blinfo.se

Fordringar hos koncernföretag. 19 753.

27 sep 2019 övriga kostnader om ca 20 000 kr. Bolagets Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -10 111,43 Övriga personalkostnader (gruppkonto).

Ej avdragsgilla kostnader; Ej skattepliktiga intäkter; Skatteberäkning; Skattedeklaration; Personalens skatter och avgifter – löner; Böcker; Bokföringshjälp; Bokföringsprogram; Faktura; Löneprogram; Moms – mervärdesskatt; Affärssystem; Bokföringskurser; Mallar; Länkar & partners; Ansvarsfriskrivning; Kontakta oss; Allmänt om bokföring; Starta eget; Bokföring Se hela listan på momsens.se Föreningsavgifter, avdragsgilla: 6982: Föreningsavgifter, ej avdragsgilla: 6990: Övriga externa kostnader: 6991: Övriga externa kostnader, avdragsgilla: 6992: Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla: 6993: Lämnade bidrag och gåvor: 6996: Betald utländsk inkomstskatt: 6997: Obetald utländsk inkomstskatt: 6998: Utländsk moms: 6999: Ingående moms, blandad verksamhet Denna typ av så kallade minnesgåvor bokförs mot konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill, eller 7699 Övriga personalkostnader.

Man brukar bokföra ej skattemässigt avdragsgilla kostnader på egna konton i bokföringen där texten "ej avdragsgill" Personalkostnader är normalt skattemässigt avdragsgilla utgifter i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i lönekörningen. Se hela listan på speedledger.se Exempel på kostnader som är ej avdragsgilla är nyregistrering av bolag, privata sjukförsäkringar, medlemsavgifter, böter och tex mat vid representation (detta ändrades i 2017, mindre mat som fika etc kan fortfarande vara avdragsgillt).