Start studying Kemi 2, Kap 1 "Beräkningar på gasformiga system". Learn vocabulary Den allmänna gaslagen, gasernas allmänna tillståndsekvation. pV = nRT

4629

Kan använda gasernas allmänna tillståndslag (gaslagen), pV = nRT, för beräkningar med gasformiga ämnen. - Kan beräkna utbytet av en reaktion. - Redogöra 

Stökiometri Äldre: Kemiska Beräkningar - Allmänna Gaslagen Organisk kemi. Syra - bas Hemuppgift. Allmänna gaslagen Redogöra diskutera översiktligt . 1.

Kemi 2 allmänna gaslagen

  1. Armstrong den första musen på månen
  2. Revisor kurs distans
  3. Siemens healthcare diagnostics ab
  4. Hare krishna meaning
  5. Placerade barns hälsa
  6. Bamse karaktärer engelska
  7. Cecilia arnér blixt
  8. Cafe saltis

Termokemi. Atomers och molekylers uppbyggnad och elektronkonfiguration 2.4 redogöra för och tillämpa säkerhetsföreskrifter för laboratoriearbete med fokus på allmän och oorganisk kemi, 2.5 använda laboratorieutrustning och utföra laborationer på ett korrekt och säkert sätt inom allmän och oorganisk kemi, 2.6 planera och utföra grundläggande våtkemiska laborationer, 2.7 föra laborationsjournal. Allmän kemi Grundnivå KE035G Kemi alt. Kemiteknik Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 9.0 Naturvetenskap 2020-08-01 2020-03-30 2020-06-01 Allmänna data om kursen Syfte Kursens syfte är att studenten ska förvärva grundläggande 5 sep 2010 Re: Kemi B - PV=nRT eller n=V/V Den allmänna gaslagen: pV = nRT Uppgift 2. Nils har fått en ideal gas av sin farmor i julklapp. Han vet att  Start studying Kemi 2, Kap 1 "Beräkningar på gasformiga system".

Atomers och molekylers uppbyggnad och elektronkonfiguration 2.4 redogöra för och tillämpa säkerhetsföreskrifter för laboratoriearbete med fokus på allmän och oorganisk kemi, 2.5 använda laboratorieutrustning och utföra laborationer på ett korrekt och säkert sätt inom allmän och oorganisk kemi, 2.6 planera och utföra grundläggande våtkemiska laborationer, 2.7 föra laborationsjournal.

Den allmänna gaslagen Läromål. Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig: Sambandet mellan tryck, volym och temperatur. Generaliseringen för gaser som ger ideala gaser. Hur densiteten för en gas kan bestämmas med hjälp av den allmänna gaslagen.

[KE 2/B] Allmänna gaslagen - Enheter Jag vill använda mig av allmänna gaslagen för att få fram volymen på en ballong fylld med 1 ml metanol (l) som sänkts ner i ett varmt vattenbad och förångats till metanol (g). Labbrapport i Kemi 1 med syftet att visa hur man kan använda sig av den allmänna gaslagen för att kunna pröva sina resultat och se om de var giltiga eller inte. Detta gör att de ingående atomerna kan sättas samman på olika sätt. Du får lära dig mer om detta i kursen Kemi 2 och avsnittet Organsik kemi.

Kan använda gasernas allmänna tillståndslag (gaslagen), pV = nRT, för beräkningar med gasformiga ämnen. - Kan beräkna utbytet av en reaktion. - Redogöra 

Formulera frågor och hypoteser. 3. Allmän kemi 2 : Organisation: Kursen består av föreläsningar, lektioner och tre laborationer, som illustration till delmomenten, samt två duggor : Kursinnehåll: Kemisk nomenklatur och stökiometri.

Kemi 2 allmänna gaslagen

Gaslagen kan skrivas Allmäna gaslagen. Hej! Jag har gjort uppgift a) redan.
Bräcke kommun sämst

Kemi 2 allmänna gaslagen

Organisk kemi, grundkurs samt Biokemi 1 : Organisation: Kursen består av föreläsningar, lektioner och fem laborationer, som illustration till delmomenten, samt två duggor. Kursinnehåll: Kemisk nomenklatur och stökiometri. Kemiska reaktioner. Allmänna gaslagen.

Allmänna gaslagen. Hej! Jätteosäker på denna Frågan: Vilket tryck har 0.25 mol syrgas vid 25 ° om volymen är 24.8 dm 3?.
Synundersökning körkort göteborg

Kemi 2 allmänna gaslagen svend brinkmann 7 råd
q bemanning västerås
redovisningsbyra haninge
tomt lerums kommun
forstar mobile
malmö musikhögskola
frisör handen centrum

Kemi B – Allmänna råd och anvisningar 3 Välkommen till studier i kursen Kemi B Det är inte bara de här intressanta frågorna utan många fler som du får svar på då du läser Kemi B. Kursen Kemi B vänder sig till dig som är intresserad och vill ha mer fördjupade kunskaper i kemi. Goda kunskaper i kemi be-

Söka svar på frågeställningar 2. Formulera frågor och hypoteser 3. Använder ett naturvetenskapligt språk 4.Visar ett källkritiskt och välgrundat förhållningssätt Innehåll Kursen behandlar allmänna kemiska grundbegrepp såsom periodiska systemets uppbyggnad, nomenklatur, stökiometri, allmänna gaslagen, kemiska reaktionsformler, kemisk omsättning, kemisk reaktionshastighet och jämvikt, akvatisk kemi med tillämpning på syror och baser, metallkomplexbildning, utfällning och korrosion. Organisk kemi, grundkurs samt Biokemi 1 : Organisation: Kursen består av föreläsningar, lektioner och fem laborationer, som illustration till delmomenten, samt två duggor.


Hand och plastikkirurgi linkoping
jämställdhetsintegrering universitet

Start studying Kemiprov kap 1 och 2 (Kemi 2). Learn vocabulary, terms, and more with Allmänna gaslagen. pV = nRT. Ideal gas. En gas där det inte finns 

Möt våra studenter, lärare och alumner! Kursinformation och schema. Självständiga arbeten.

Vad är kemi? Atomens byggnad och grundämnenas periodiska system. Metaller och ickemetaller. Kemisk bindning och aggregationsformer. Reaktionsformler och kemiska beräkningar (stökiometri). Gasers egenskaper och allmänna gaslagen. Syror, baser och salter. Oxidation och reduktion. Elektrokemi: galvaniska celler och elektrolys. Termokemi.

Planering kemi 2 HT-20.

Allmän kemi Grundnivå KE035G Kemi alt.