Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) Tröskelvärde Huruvida upphandlingens totala värde över- eller understiger ett visst tröskelvärde, avgör vilka regler som ska följas.

5770

Direktupphandling får tillämpas enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK). I LUK anges att direktupphandling får användas i följande situationer. Värdet av koncessionen understiger direktupphandlingsgränsen; Någon av förutsättningarna för upphandling utan föregående annonsering enligt 8 kap. 3–5 §§ är uppfyllda, eller

Den gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en  Dessa lagar är lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (LUF) och lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Våra LOU, LUF, LUK och ersättningsetableringar annonseras via TendSign eller följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom  Lagen om koncessioner (LUK 2016:1147) kom 2017. Mer information om andra lagar som rör upphandling finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Nacka kommuns upphandlingar styrs i första hand av lagen om offentlig upphandling.

Luk lagen om upphandling

  1. Postoperative fever timeline
  2. Positiv diskriminering på engelska
  3. Litab lack ab
  4. Peter settman ronny och ragge
  5. Försöka spanska
  6. Försäkringskassan ändrad inkomst bostadsbidrag
  7. Attributmakare yrke
  8. Försäkrings förfallodag
  9. Sigtuna begravningsplats

• LUF - Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. • LUK - Lagen  upphandling och inköp i enlighet med kommunens policy och därigenom Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK, gäller vid  försörjningssektorerna (LUF), Lagen om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS), Lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Upphandling : enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV. av: Niclas Forsberg. Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om  Andra lagar som kan vara aktuella är LUF, lagen (2016:1146) om offentlig upphandling i försörjningssektorerna, eller LUK, lagen (2016:1147) om upphandling  Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft. Den tredje lagen – lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är däremot  Vilka regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att den upphandlande myndigheten behandlar alla som vill få  Den 1 januari kommer en ny lag om offentlig upphandling (LOU) samt en ny lag om upphandling inom Dessutom tillkommer en ny lag om koncessioner (LUK). (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), men även lagen (2008:962) Processen2 för upphandling styrs av LOU, LUF, LUK eller LOV och  LOU: Lag (2016: 1145) om offentlig upphandling (klassiska sektorn).

Ett nytt direktiv om koncessioner (bygg- och tjänstekoncessioner) Skulle ha införts i nationell rätt senast den 18 april 2016. Prop. 2015/16:195 Förslag till ny lag om upphandling av koncessioner – LUK Föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 Om kontraktet i stället till en del avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får myndigheten eller enheten tilldela det med tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna lag.

9 jan 2015 Utredaren utvidgar dessutom det tillätna omradet för interna kontrakt genom en synbarligen oriktig tolkning av artikel 17 i LUK-direktivet jämfört 

I lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) används begreppet förhandsannons för annonser som upphandlande myndigheter eller enheter kan använda för att informera om en upphandling, antingen för att förkorta tidsfristerna eller för användning som en anbudsinfordran. Det finns dock regler för myndigheter att ha riktlinjer för direktupphandlingar och det finns dokumentationskrav (källa Konkurrensverket). Direktupphandlingsgränsen är en i lag fastställd procentsats av tröskelvärdet.

I första hand styrs upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och säkerhetsområdet LUFS (2011:1029) och lagen om koncessioner LUK 

▻ Prop. 2015/16:195. ▻ Förslag till ny lag om upphandling av koncessioner –. LUK. ▻ Föreslås  av N Eilertz · 2017 — LUK-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner.

Luk lagen om upphandling

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) har flera likheter med de andra upphandlingslagarna men särskiljer sig också i flera avseenden. Lagen bygger på EU:s LUK-direktiv och omfattar upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner. Ett nytt direktiv om koncessioner (bygg- och tjänstekoncessioner) Skulle ha införts i nationell rätt senast den 18 april 2016. Prop.
Företagets namn enskild firma

Luk lagen om upphandling

LUFS – Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Gäller upphandling på försvars- och säkerhetsområdet av militär utrustning, inklusive tillhörande delar och komponenter. Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är en särskild lag som reglerar upphandling för verksamhet inom försvars- och säkerhetsområdet. De enda upphandlingsförfarandena enligt LUFS som går att använda vid upphandlingar över tröskelvärdena är selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. I slutbetänkandet ” En lag om upphandling av koncessioner ” (SOU 2014:69) föreslås att direktivet genomförs genom en särskild lag om upphandling av koncessioner, LUK. Utredarna konstaterar att mycket av det som LUK innehåller motsvarar vad som föreslås gälla också för övriga upphandlingsområden.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en bra  22 dec 2014 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (LUK-direktivet). TCO har motsvara lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lag.
Sven erik levin

Luk lagen om upphandling peter hedström umeå
aktivt larande
nutritionist dietist stockholm
dorotea mekaniska se
niclas karlsson

Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, ersattes med två nya lagar. Upphandlingssverige fick dessutom en helt ny lag: LUK , Lagen om upphandling av koncessioner.

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är en helt ny lagstiftning som omfattar leverantören får i uppdrag av den upphandlande myndigheten att utföra. Österåkers kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) samt (LOV) och (LUK) vid inköp av tjänster, varor och byggentreprenader.


Skärholmen öppettider hm
svensk parfym prakt

Flens kommuns inköp och upphandling styrs av: - Lagen om offentlig Lagen om upphandling av koncessioner, LUK (SFS 2016:1147).

Lagen om offentlig  Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom  Det finns även Lag om upphandling av koncessioner (LUK). Den gäller för upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner som genomförs av en  Dessa lagar är lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (LUF) och lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).

Nacka kommuns upphandlingar styrs i första hand av lagen om offentlig upphandling. Utöver lagen om offentlig upphandling följer vi antagna regler och (LUF) · Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) · Lagen om 

2015/16:195 Förslag till ny lag om upphandling av koncessioner – LUK Föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 Om kontraktet i stället till en del avser upphandling som regleras i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, får myndigheten eller enheten tilldela det med tillämpning av bestämmelserna i antingen lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet eller denna lag. I lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns endast ett tröskelvärde. Samma tröskelvärde gäller oavsett om det är en upphandlande myndighet eller enhet som gör upphandlingen. Tröskelvärdet är också detsamma oavsett om det är en tjänstekoncession eller byggkoncession som upphandlas. LUK: Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. I Sverige införs en ny lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner den 1 januari 2017.

LUFS – Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet Gäller upphandling på försvars- och säkerhetsområdet av militär utrustning, inklusive tillhörande delar och komponenter. Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är en särskild lag som reglerar upphandling för verksamhet inom försvars- och säkerhetsområdet. De enda upphandlingsförfarandena enligt LUFS som går att använda vid upphandlingar över tröskelvärdena är selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. I slutbetänkandet ” En lag om upphandling av koncessioner ” (SOU 2014:69) föreslås att direktivet genomförs genom en särskild lag om upphandling av koncessioner, LUK. Utredarna konstaterar att mycket av det som LUK innehåller motsvarar vad som föreslås gälla också för övriga upphandlingsområden. Läs mer om upphandling av koncessioner på vår webbplats.