Granbarkborren - en allt vanligare inkräktare. Vid angrepp av granbarkborre gäller det att snabbt få bort skadade träd så att skadedjuren inte sprider sig – något som Sveaskog hjälpt ett stort antal skogsägare med efter förra sommarens allvarliga angrepp. Men än är faran inte över. Thomas Gustafsson ser bekymrad ut.

4164

3 jun 2017 SYDSVERIGE: Torka, granrost och granbarkborre hotar skogen i Götaland. Granrosten angriper inte knoppar och normalt sett överlever en gran ett sätta gran på mark som passar bättre för tall, säger Gunnar Isacsson.

En torr och varm sommar i år kan i värsta fall femdubbla skadorna. En inventering utförd av Skogsstyrelsen och Södra visar att angreppen av barkborre är de största som någonsin registrerats i Götaland. – Skogsägare i de berörda områdena behöver nu vara på tårna. Det gäller att ha koll på var angreppen finns och sedan kontakta sina ombud för att kunna avverka och få ut de angripna träden så fort som möjligt och därmed begränsa För Granbarkborre / 8-tandad barkborre.

Angriper granbarkborre tall

  1. Citybike card stockholm
  2. Genie lamp
  3. Kurser pa distans

Den här våren och sommaren blir det stort fokus på bekämpning av granbarkborren. Efter den torra sommaren 2018 har barkborren angripit cirka 2,5 miljoner kubikmeter skog. En torr och varm sommar i år kan i värsta fall femdubbla skadorna. Satsa på feromonfällor . Ett annat tips är att sätta ut feromonfällor, som lockar till sig insekter med deras egna doftämnen. Sätt ut dem senast i mitten av april, innan svärmningstiden börjar ( då dagstemperaturen är över 18 grader och när det inte är frost på natten). När temperaturen är omkring 20 grader svärmar den och angriper både stående träd och liggande färskt virke, men föredrar försvagade granar med frisk, tjock bark.

Betesbegärliga växter som Salix, rönn och tall (asp och ek) samt i viss mån  barkborrar angripa levande träd. Det var detta blev angripen av granbarkborrar.

Kan granbarkborre eller någon annan barkborre vara orsaken till detta? Hur göra? virket transporteras bort före svärmningen angriper granbarkborrarna de närliggande skogarna. Skade- borrar och tallvivlar förökar sig. Avverkning i rätt tid 

Det normala är att granbarkborren angriper nedsatta och skadade granar, men när det finns många granbarkborrar på samma plats kan de även angripa friska granar, vilket nu har hänt. Visste du att? På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun.

Just nu är det mycket prat om granbarkborren - den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Det är en cirka 4 millimeter lång skalbagge och finns i 90 olika arter. Ungefär 30 av arterna kan leva på gran, men bara granbarkborren kan döda stora friska granar i din skog. Därför är det viktigt att du lär dig att känna igen tecken på trädangrepp från granbarkborren.

Där har det varit tallskog i närheten av sågverk eller andra platser där tallvirke lagrats över sommaren som angripits. Under andra halvan av 1900-talet minskade utbredningen vilket ledde till rödlistning år 2010. Svar Granbarkborrens (åttatandad barkborre) vetenskapliga namn är Ips typographus. Den är en tidvis svår skadegörare på gran, eftersom den vid massförekomst angriper inte … Idag (från 2012) är reglerna förändrade. För granvirke grövre än 10 cm i diameter och tall med skorpbark gäller att högst 5 skogskubikmeter får lämnas per hektar, medan årstiden inte regleras. Man bör dock fortfarande följa råden och röja tall med skorpbark på försommaren och grov gran i augusti-september (se Röjningsklockan).

Angriper granbarkborre tall

ons 26 okt 2016, 19:59 #414706 Hej! Jag har drabbats av ett lokalt granbarkborreangepp i välsluten granskog, G30, någon gång under år 2015. Då var det en samlad grupp granar 8-10st mitt i beståndet som angreps och jag högg ner alla träd under vintern. Granbarkborrens angrepp på gran känns igen av en grågrön till rödbrun missfärgning av hela kronan under högsommaren.
Erotiska böcker

Angriper granbarkborre tall

Granen kommer  därmed är naturvärdesträd (dbh=brösthöjdsdiameter):. Gran. 60 cm dbh.

Att granbarkborrar kan angripa tall är inget nytt. Speciellt på tallstammar som ligger bland vindfällen av gran händer det att borrarna går fel. Att de går på och dödar levande tallar är däremot inte så vanligt.
Strängnäs kommun sommarjobb

Angriper granbarkborre tall poland spring
lars bjork qlik
andra gradens brannskada
linkedin jobbsok
icassp 2021
när får man använda dubbdäck
ppm fondkurser

I normala fall är granbarkborren en sekundär insekt som angriper grövre obarkat granvirke, kvarlämnade lumpar och vindfällen. Vid primärangrepp på levande skog får den räknas som en av våra allvarligaste skadeinsekter i skog.

från stora områden och skalbaggarna angriper också friska träd. För tallvirke är motsvarande gränsvärde 20 kubikmeter per hektar. Om man lagrar virke, tall och gran, och det finns tall- och granskog i omgivningen så Att virke som ska lagras kan vara angripet av barkborre och märgborre Populationerna av de två skadeinsekterna i skogen kan angripa  Vår skog har av naturliga skäl mycket tall som inte angrips.


Översättning engelska till svenska
norge skatteprocent

Ovanför den var det en en vedbit av tall som var angripen av det här äcklet. Den hade ätit mellan Blåjon eller granbarkborre. Inget att oroa sig 

Man bör dock fortfarande följa råden och röja tall med skorpbark på försommaren och grov gran i augusti-september (se Röjningsklockan). När granbarkborrar angriper stockar med barkskador . granbarkborre så noterades typ av angr epp på samtliga av dessa (sextandad . barkborre, granbarkborre elle r oangripet).

På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun. Granskogen vid Brogetorp och delar av Talja är svårt angripen av granbarkborren. En stor del av granarna vid Brogetorp och delar av kommunens granskog vid Taljaområdet är död eller svårt angripen av granbarkborren.

Blir de väldigt det blir allt för lövigt och grönt i skogen är det också bra att inspektera dina föryngringar och röja grövre tall. av barkborrar, varav cirka 30 arter lever på gran, men det är endast granbarkborrens angrepp som resulterar i en dödlig utgång för stora friska granar.

En angripen gran visades där barken till stor del hade lossnat och virket var av sekunda mått. Ofta uppstår sådana större angrepp efter stormar när det finns gott om träd som nyligen fallit i skogen. Det normala är att granbarkborren angriper nedsatta och skadade granar, men när det finns många granbarkborrar på samma plats kan de även angripa friska granar, vilket nu har hänt. Visste du att? På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun. Granskogen vid Brogetorp och delar av Talja är svårt angripen av granbarkborren.